Storslaget Inka-fynd i Peru

I Peru har arkeologer påträffat en begravningsplats från Inka-civilisationen med drygt 2.000 mumier. Det är det största fyndet som har gjorts av Inka-mumier.
Fyndet anses kunna ge nya värdefulla insikter i Inka-kulturen. Mumierna är omkring 500 år gamla och påträffades i en kåkstad utanför huvudstaden Lima. Inka-civilisationen gick under på 1500-talet som en följd av den spanska kolonisationen av Sydamerika.