Svensk teknik varnar för gift i dricksvattnet

1:33 min

Svensk teknik gör det möjligt att spåra giftalger på ett mycket tidigt stadium. Den billiga och bärbara utrustningen kommer få stor betydelse och rädda liv i bland annat Afrika, som har stora problem med giftigt dricksvatten, menar forskaren Lesedi Lebogang.

– Cyanobakterier kallas vanligtvis för blågröna alger och kan producera ett gift som skadar levern och kan leda till döden, säger Lesedi Lebogang.

Lesedi Lebogang är från Botswana och har vidareutvecklat en svensk teknik som nu gör det möjligt att spåra cyanobakterier i 10 000 gånger lägre koncentrationer än vad som hittills varit möjligt. Tekniken gör att man tidigt kan varna för giftigt vatten.

I Botswana byggs just nu tio dammar som skall försörja befolkningen med dricksvatten och det är just dessa ytvattentäkter som är känsliga för algblomning.

På flera platser i världen hämtas dricksvatten från dammar. Martin Hedström är docent i bioteknik vid Lunds Universitet.

 – Det är definitivt ett ökande problem eftersom vi står inför en global uppvärmning och vi står inför mer och mer övergödning i våra system och det ligger i farans riktning att det kommer bli mycket värre framöver.

Mätutrustningen som utvecklats i Lund är så känslig att om man slänger en sockerbit i Östersjön och rör om så kan mätutrustningen känna av sockret.

– Det är världens känsligaste detektionsapparat.

En tidig upptäckt av giftiga blågröna alger gör att vattentäkten kan stängas och människor och djur slipper att bli förgiftade.

– Det ger ju möjligheten att väldigt tidigt upptäcka en fara, vilket både kan rädda liv och ge en chans att svara kvickt på hot.