Skatteverket drar ner i Västerås

1:50 min

Nästan hälften av Skatteverkets kontor för utredning av skattebrott ska läggas ned. Kontoret i Västerås hör till dem som hotas av nedläggning.

Åke Fredriksson som är skattebrottsutredare i Halmstad tror att skattebrotten bland företagare kan öka om de små lokala kontoren läggs ned.

– De som bedriver en brottslig verksamhet är inte dumma. De ser var det är minst risk att bli upptäckt och de söker sig dit. Så det kommer bli svårare att upptäcka och utreda brottslig verksamhet, enligt vår bestämda uppfattning, säger han.

15 enheter för utredning av skattebrott ska bli åtta. Kontoren i Västerås, Halmstad, Kalmar, Jönköping, Karlstad, Falun och Gävle läggs ned. Det betyder att nästan 250 skattebrottsutredare minskas till 200 framöver. Allting ska centraliseras.

Beslutet är inte fattat ännu men det kommer antagligen att bli klart inom ett par veckor, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket.

– Vi har sett att antalet brottsanmälningar minskat och vi har kvar ett antal orter där vi har relativt få medarbetare. Och vi tror att om man tittar på det här på lite längre sikt får vi ett bättre resursutnyttjande och blir ännu mer effektiva om vi skapar lite större enheter, säger Bäck.

Men Åke Fredriksson i Halmstad håller inte med om att samma jobb kan göras av färre personer framöver.

– Jag känner inte till någon kollega som sitter utan arbete, och de har så mycket att göra att de inte riktigt hinner med det de ska.

Åke Fredriksson är dessutom orolig för att kunskapen om det lokala näringslivet kommer att gå förlorad när de som utreder brott i till exempel Småland placeras i Malmö och Göteborg i stället för i Kalmar.

– Det kommer att bli avsevärt mycket svårare just när det gäller spaningsbiten och informationsinhämtandet som underättelseverksamheten bedriver, säger Åke Fredriksson.