Friskola kan bli utan lokaler

Den nya friskolan Atheneskolan bör inte få flytta in i Arbetsmarknadsinstitutets AMI:s gamla lokaler vid Herkulesgatan i norra Visby. Det tycker miljö- och hälsoskyddsnämnden eftersom fastigheten ligger i ett område som är avsett för industrier.
I området finns det tung trafik och miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker att en grundskola för barn och ungdomar borde finnas någon annanstans än just där. Den nya friskolan Atheneskolan är tänkt att börja i höst med ett femtiotal elever till en början.