NATUR

Hotad hackspett kan räddas av brand

1:37 min

Den akut utrotningshotade vitryggiga hackspetten kan bli en vinnare efter sommarens stora skogsbrand i Västmanland.

Den som vill se eller höra en vitryggig hackspett får leta noga. För så vitt man vet fanns det i våras bara 11 individer i landet med fasta revir.

Tidigare har arten gynnats av skogsbränder där hela eller delar av äldre lövträd som asp och sälg har dött. För det är i död ved från vissa lövträd som hackspettarna hittar mat i form skalbaggs-larver.

Eftersom det är brist på gamla lövträd i dagens skogar, hoppas Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen mest på en mer långsiktig effekt i det planerade naturreservatet efter branden i Västmanland. Förhoppningen är att lövträd ska växa upp där, och bli så gamla att det på sikt bildas mer av den sortens ved som de vitryggiga hackspettarna behöver.

– Den allra viktigaste biotopen för arten under 1 000-tals år har varit brandfält, säger Kristoffer Stighäll.

Och det är därför som de här stora brandområdena är särskilt intressanta. Men han säger också att hungriga älgar kan bli ett problem.

– De äter ganska mycket. Och får man då en lite större koncentration av älg här så är det stor risk att de lyckas beta ner ganska mycket av aspen och sälgen och rönnen och de här andra träden.

Men enligt Mårten Berglind på Länsstyrelsen i Västmanland finns det hopp för uppväxande lövträd, eller "löv" som han kort och gott säger.

För han menar att hela brandområdet borde vara så stort att mycket av lövträden kan klara sig undan från älgarna.

– Jag tror att det kommer att finnas så mycket löv att det tar sig förbi säker älgbeteshöjd.