Fyra nya år för krematoriet

Krematoriet vid Norra kyrkogården i Visby bör få förlängt tillstånd. Det tycker miljö- och hälsoskyddsnämnden som vill ge krematoriet fyra år till, men att reningen ska bli bättre. Länsstyrelsen avgör.
Utsläppen från krematoriet ugörs av rökgaser och i rökgasen är det i huvudsak kvicksilver från amalgan som är av betydelse ur miljösynpunkt.