DEBATT

Cilla Benkö: Skogsbranden visade vikten av lokal medienärvaro

Den 31 juli bröt den största skogsbranden ut i Sverige sedan mitten på 1990-talet. Nästan 14000 hektar skog i Västmanland drabbades. Många fick lämna sina hem.
   En publikundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio visar att de lokala mediernas närvaro blev oerhört viktig under denna kris.
   Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, hoppas att den nya kulturministern ska läsa denna undersökning och ber den nya regeringen att snarast fatta de viktiga mediepolitiska besluten som den krisande mediebranschen behöver.

De materiella skadorna som skogsbranden orsakade var omfattande. För de boende i de närliggande samhällena och för det svenska samhället i stort blev det en dryg månads lång kris.  
   Det var en tid då det blev uppenbart vilken viktig roll de traditionella lokala medierna fortfarande spelar. I kris vänder sig svenska folket till sin lokala tidning och till Sveriges Radio. Det visar en publikundersökning gjord av Novus, på uppdrag av Sveriges Radio.

De boende i Västmanland har svarat på frågor om hur de skaffade sig information om branden och vad de tyckte om medias insats.
   Det här är en undersökning som den nytillträdde kulturministern förhoppningsvis tar del av och tar som utgångspunkt för att omedelbart trygga såväl public service som de lokala tidningarna. Tidningar som idag kämpar för att hitta nya sätt att säkra sin ekonomi och därmed den så viktiga lokala journalistiken, i en alltmer digitaliserad värld.

Sveriges Radio var under branden den mest använda medieaktören tätt följt av tidningen VLT. Totalt följde nästan 60 procent av västmanlänningarna dagligen Sveriges Radios kanaler. Merparten lyssnande på sin lokala kanal. 57% följde VLT och 46% SVT. Förstahandsalternativet var antingen en ”vanlig” radio eller tidningsläsande via datorn.
   Det här visar att den lokala närvaron till vardags är viktig. P4 Västmanland var snabbast. VLT hade de bästa fördjupningarna. Detta kräver resurser och journalister. Journalister som bor och verkar på plats med den kunskap och lokala kännedom som är nödvändig för att bygga ett långsiktigt förtroende. Det handlar inte bara om att rapportera och informera utan också kunna tillföra de relevanta rösterna, granskningen och analysen.

Den lokala radion och tidningen ger plats för människors egna berättelser. Den lokala förankringen och dialogen är inte bara viktig, den är avgörande för att fortsatt värna en väl fungerande demokrati.
   Medievärlden är inne i en historisk tid av förändring. Traditionella medier är satta under hård press. Den internationella konkurrensen har slagit igenom med full kraft i Sverige. Även i en värld som är alltmer digital, där alla kan kommunicera med alla, så krävs det fortfarande aktörer som står för ett innehåll med kvalitet. Det är ingen slump att undersökningen visar att det var P4 Västmanland och VLT publiken rankade högst, som gav den bästa bevakning och som man litade mest på.

Vi har insett att det viktigaste inte är att publiken kommer till oss. Det viktigaste är att Sveriges Radios innehåll når publiken. Under branden var P4 Västmanland den aktör som de flesta västmanlänningar följde i sociala medier. För även där fanns vi med den mest trovärdiga informationen. VLT var god tvåa, följt av Länsstyrelsen och den närmaste bekantskapskretsen, vänner och grannar.

Bevakningen av branden i Västmanland visar på vikten av det som under många år varit en styrka i Sverige, jämfört med i många andra länder, ett starkt ”dual system”. Det innebär både ett starkt Sveriges Radio och stark lokal press. Den kombinationen kan inte överskattas.
   Därför måste den nya regeringen och riksdagen undanröja de hinder som finns för att värna den samlade kvalitetsjournalistiken. Göm inte undan de mediepolitiska frågorna i nya utredningar som drar ut på tiden.

Fatta de viktiga politiska besluten nu. De kan inte vänta. Oavsett distributionsform så är det innehållet som räknas. Och att producera ett kvalitativt och nära innehåll kostar pengar. Ska medborgarna få den information och bevakning de har rätt att kräva så krävs det rimliga förutsättningar, resurser och journalister.
   God journalistik är inte gratis.

Denna debattartikel publiceras även i VLT idag måndag 6 oktober

Cilla Benkö
vd Sveriges Radio
twitter.com/cillabenko