Tio tjänster flyttas från Västerås

1:09 min

Skatteverket kommer att lägga ner flera lokala skattebrottsavdelningar. I Västerås berörs tio utredare som troligen kommer att få börja pendla till andra orter där skattebrott fortsättningsvis kommer att utredas.

Just nu förhandlar Skatteverket med facket, men troligen kommer de berörda skattebrottsutredarna i Västerås att omplaceras till Örebro, Uppsala eller Stockholm. Där ska skattebrott fortsättningsvis utredas.

– Det här handlar inte om att spara pengar, utan om att skapa så pass stora enheter för att minska sårbarheten och underlätta kompetens- och erfarenhetsutbytet till exempel, säger Anders Bäck, enhetschef för Skatteverkets produktionsavdelning centralt.

Men nedläggningsbeskedet har fått kritik från lokala skattebrottsutredare. Risken finns att skattebrotten på de berörda orterna istället ökar.

– Jag delar inte den uppfattningen. Det kommer fortfarande att finnas ett skattekontor i Västerås med mycket duktiga utredare, i form av skatterevisorer och liknande. Normalt är det ju de som hittar uppslagen och gör brottsanmälningarna som sedan skattebrottsenheterna utreder. Så det här kommer inte att innebära några vita fläckar, säger Anders Bäck, enhetschef för Skatteverkets produktionsavdelning centralt.