Fler kan få fetmaoperation på nya överviktsenheten

4:12 min

I dag invigs officiellt överviktsenheten på sjukhuset i Västerås. Där får magsäcksopererade för- och eftervård, och där opereras nya fetmapatienter. Nu hoppas man kunna operera fler på hemmaplan.

Tidigare har magsäcksopererade överviktiga utretts och fått sin eftervård på andra ställen än här, främst i Uppsala, men sedan några veckor finns alltså en överviktsenhet på Västmanlands sjukhus Västerås och den invigs i dag.

– För patienterna innebär det här en sammanhållen resa genom utredning, operation, uppföljning och det stöd som behövs efter operationen. Att ha det på hemmaplan är ju en fördel, säger Anders Nilsson, verksamhetschef för kirurgin i Västerås.

Utredning är en viktig del om operation ska komma i fråga. Gastric bypass är en oåterkallelig operation där magsäcken kopplas bort och bara en ficka liten som en tändsticksask lämnas kvar. Det räcker inte att ha ett BMI över 35.

– För att få ett bra resultat så krävs det att det görs en bra utredning så att rätt patient blir opererad och att man har stöd både före och efter operationen. Först måste man veta att patienten är ordentligt motiverad och beredd att göra de livsstilsförändringar som man behöver göra i samband med operation.

– Det är inte så enkelt att man bara kopplar om i tarmpaketet och sen så blir allting bra, säger Anders Nilsson.  

Ungefär 240-250 sjukligt överviktiga människor i Västmanland har behov av en gastric bypass varje år, men operationskliniken i Västerås har i dag bara kapacitet att operera 160 av dem.

Nu hoppas man att fler ska slippa skickas till exempelvis Stockholm för magsäcksoperation.