Regeringsbesked: Högre skatt för de som tjänar över 50 000

1:18 min

Inkomstskatten ska höjas för alla som tjänar över cirka 50 000 kronor i månaden nästa år. Det föreslår den nya rödgröna regeringen i dag.

– Sammantaget kommer man att se att det är en budget som kommer att ta itu med de stora problem vi har i Sverige vad gäller jobben, skolan, miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Andersson.

De nya skatteförslagen kommer att ingå i höstens budget och gäller för år 2015. Det blir en gradvis avtrappning av jobbskatteavdragen. Den börjar med ett litet avdrag vid 50 000 kronor. Vid inkomster över 123 000 kronor försvinner jobbskatteavdraget helt.

De två regeringspartierna har haft olika förslag om minskade jobbskatteavdrag. Miljöpartiet har satt att avdraget ska minskas vid inkomster på 40 000 och däröver, Socialdemokraterna har sagt 60 000. Nu har de två partierna enats om att börja avtrappningen vid inkomster på 50 000 kronor i månaden.

– När man inte har egen majoritet får man kompromissa. Här har vi fått sänka nivån något, erkänner finansministern.

Regeringen vill också sänka skatten för pensionär. Idag är skatten på pensioner högre än för lön. Vid inkomster upp till 120 000 ska det enligt regeringsförslaget inte längre vara någon skatteskillnad mellan en pensionär och en löntagare. Enligt förslaget sänks skatten med 120 kronor i månaden.

– Vi tycker det är fel att pensionärer betalar högre skatt än vanliga löntagare. Nu sänker vi skatten, framför allt för dem med låg pension, säger Magdalena Andersson.

Målet är att skatteklyftan ska vara helt eliminerad till år 2020 då arbetslösheten enligt regeringens ambition ska vara betydligt lägre än nu. Att ta bort den helt går inte att klara i ett svep, menar finansministern

– Det är en klyfta som byggt upp under många år. Därför kommer det också att ta lite tid innan vi kan sluta klyftan.

Annie Lööf (C) anser att skatteändringarna kommer att slå tillbaka på de svenska jobben.

– Det här innebär en tuff utmaning för att skapa fler jobb. Jobbskatteavdragens effekt har varit stor på sysselsättningsökningen. 340 000 fler jobb har vuxit fram i Sverige inte minst tack vare att det har ökat drivkraften att jobba. När man nu höjer marginalskatten på det här sättet och trappar ner jobbskatteavdraget så kommer det nog att innebära färre jobb framöver, säger Annie Lööf, Centerpartiets partiledare.

Magdalena Andersson har förhandlat fram denna uppgörelse ihop med biträdande finansminister Per Bolund (MP). Han är nöjd med uppgörelsen.

– Det viktigaste är att vi skaffat finansiering för viktiga reformer som kan göra Sverige till ett bättre, starkare och mer jämställt samhälle, men också att vi får en bättre miljöstyrning, säger Per Bolund.

Överenskommelsen mellan regeringspartierna tar upp ett mindre antal skatter inom miljöområdet Det blir dock höjd skatt på bekämpningsmedel och avfall och en höjd skatt på kärnkraftproducerad el.

-Det här är de skatter vi kunnat komma överens om för 2015. Sedan kommer det om mer skatter under mandatperioden, säger Per Bolund.

I denna skatteuppgörelse finns också förslag om en höjning av arbetsgivaravgiften för den som jobbar efter fyllda 65 år. Läx-Rut slopas och det blir en nedsättning i två steg av den så kallade ungdomsrabatten, den lägre arbetsgivaren för dem under 26 år. Den ska vara helt borta vid utgången av nästa år.

Det blir även en höjning av tobaksskatten med cirka 12 procent Ett paket cigaretter stiger med knappt 2,50 kronor och en dosa portionssnus med drygt 2 kronor.

Den sänkta skatten för pensionärer beräknas kosta två miljarder 2015. Den stora inkomstförstärkningen, 9,6 miljarder, kommer genom att halveringen av arbetsgivaravgiften för unga tas bort.

Avtrappningen av jobbskatteavdraget ger staten drygt två miljarder och den höjda tobaksskatten ger 900 miljoner. Den samlade effekten av alla förslagen är en inkomsthöjning för staten på nära 19 miljarder.