Gotlandshem påbörjar dyr sanering av PCB i Stäven

6:40 min

Bostadsbolaget Gotlandshem har nu påbörjat saneringen av PCB-gifter i de utvändiga fogarna i fastigheterna i kvarteret Stäven i Gråbo.

PCB (Polyklorerade bifenyler), är ett kemiskt miljögift som finns i tätningsmassan till husfogar och dörrinfästningar, som skall bytas ut till en kostnad av närmare 40 miljoner kronor.

Den farliga fogmassan skärs bort med specialverktyg och kanten på betongen slipas också bort, eftersom massan vandrar in i betongen.

De som utför arbetet har speciella skyddskläder och friskluftsmasker och vädringsfönstren till lägenheterna tejpas också och de boende uppmanas hålla fönstren stängda.

Under våren ska  området där odlingslotterna finns, mitt i kvarteret Stäven, grävas upp och jorden ersättas av ny jord. Totalt handlar det om cirka 850 ton jord, motsvarande 60 lastbilslaster, som ska bytas ut.  Ett jobb som kommer att gå på ett par hundra tusen, enligt Gotlandshem.  Minst PCB fanns det - enligt mätningen,  på lekplatser och vid dagiset där värderna ligger under gränsen för det tillåtna.