Många kritiska åsikter om exploatering i Vändburgs hamn

1:41 min

Hittills har 66 personer, myndigheter och organisationer sagt sitt om planerna att bygga uppemot 100 hus i Vändburg. Alla utom en är kritiska.

Region Gotland ska ju sälja Vändburgs hamn i Hamra till ett fastighetsbolag som ska bygga där. Nu har det kommit in en hel bunt med synpunkter på planerna att bygga mellan 60 och 100 hus där.

Föreningen Vändburgs framtid som själva ville köpa och exploatera hamnen är  positiva till utveckling på Storsudret, men de tycker att exploateringen är för omfattanden. Själva hade de tänkt sig en försiktig exploatering.

Mellan 20 och 30 sockenbor och sommarboende har lämnat in kopior föreningens synpunkter, om att bland annat ta bort ett 12 meter högt utkikstorn, begränsa husens höjd till 5 meter och inte 9 meter som planeras. De vill också skriva in i planen att Vändburg är en fiskehamn, så att inte det ändras i framtiden.

De oroar sig också för att känslig och unik natur i bland annat raukområdet mellan Vändburg och Holmhällar skadas om fler bor där.

Förslaget kallas "en liten fiskeby", men det har inget med Gotland att göra tycker flera, utan det liknar mer Bohuslän eller sydeuropa. Och de 100 hus som föreslås är för många, någonstans mellan 25 och 50 hus tycker de flesta är lagom

Flera myndigheter och förvaltningar har inga invändningar, men statliga Trafikverket kräver en utredning och analys av trafiksituatuionen eftersom vägen till Vändburg är så smal att bilar inte kan mötas där, och på somrarna är det många som cyklar där. Och om det ska byggas så mycket då måste man också planera för buss så att barn och unga kan ta sig dit och därifrån själva, anser Trafikverket.

Bara en av de 66 synpunkterna, ställer sig bakom tanken att exploatera ett litet område hårt för att spara resten av kusten, men hon vill ändå se nåt som mer liknar gotländska fiskelägen

Länsstyrelsen har inte sagt vad de tycker om byggplanerna för Vändburgs hamn utan de har fått mer tid på sig.