Flyktingmottagande skjuts upp

Migrationsverket är inte helt färdiga med sin mottagningsenhet i Uppvidinge kommun.
Idag tordsdag skulle ytterligare ett 50-tal asylsökande komma till Uppvidinge, men enligt Bengt Fransson på Migrationsverket i Växjö kan man i nuläget bara ta emot 30 av dessa. Även om merparten av bostäderna för asylsökande är inflyttningsklara, så saknas fortfarande tillräckligt med personal och dessutom är kontorslokalerna inte klara. Först i slutet av maj tror Bengt Fransson att förläggningen i Uppvidinge ska vara fullbelagd.