Sol- och vindkraftverk

8:19 min

Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen kommer fortsätta. Frågan är om fler sol- och vindkraftverk kommer tvinga fram en helt ny elmarknad där även fossilkraft måste ges stödpengar? I Tyskland ökar subventionerna till den förnybara elen, men mycket vind- och solkraft leder också till lägre elpriser, som i sin tur gör elproduktion till en mindre lönsam affär, och därför talar nu tyskarna om en helt ny marknadsmodell. Även i Sverige sätter låga elpriser press på vindkraftsägare. Studio Ett:s Sven Börjesson har besökt ett vindkraftverk på Sydsveriges tak.