Komplicerat att förbjuda sexköp utomlands

6:27 min

Den nya regeringen vill förbjuda sexköp även utomlands. Men det kan visa sig bli svårt.

Att förbjuda sexköp utomlands är något som har diskuterats inom svensk politik under flera år, och nu vill den nya regeringen implementera lagen. I våras sa de borgerliga partierna nej till den rödgröna oppositionens krav på att göra det straffbart för svenska medborgare att köpa sexuella tjänster i andra länder. När förslaget nu kommit upp ännu en gång verkar det återigen vara svårt för de rödgröna att få igenom lagen i riksdagen.

Men vad gäller egentligen när man ska ha lagar som ska gälla i andra länder?

Christoffer Wong är lektor med inriktning på internationell rätt på Lunds universitet. Han säger att det går att utforma lagstiftning så att den gäller utomlands, men det finns vissa förutsättningar.

– Man kan lagstifta om att svenska lagar ska gälla även utomlands. Den viktigaste frågan är dock huruvida man kan väcka åtal i Sverige för brottet man begått. Det måste finnas en tydlig koppling till Sverige, att man är svensk medborgare till exempel. Men det måste också vara ett brott i landet där man begått gärningen.

Christoffer Wong säger att de allra flesta svenska lagar har tillämpning även utomlands.

– Det är ju till exempel så att om man skulle döda någon utomlands så kan man bli åtalad för det när man återvänder till Sverige. Det är snarare undantagsvis så att lagen inte gäller utomlands. Hastighetsöveträdelse är ett exempel på en sån lag.