Kritik mot att Fatburen låser in dementa

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar Fatburens äldreboende i Västerås. Bland annat måste man se till se till så att dementa som låses in på sin avdelning nattetid kan komma ut snabbt vid behov.

IVO skriver att Kommunala Pro Aros, som driver boendet, måste öka bemanningen nattetid så att man har bättre uppsikt över dementa. Man måste också sluta låsa in de boende på avdelningarna på natten eller se till så att någon snabbt kan hjälpa dem att öppna dörren vid behov.

Pro Aros har inte vidtagit några åtgärder och hänvisat till att det i så fall behövs mer kommunala pengar. Men dålig ekonomi är inget giltigt skäl för att inte vidta åtgärder, enligt IVO. Nu måste Pro Aros senast 15 november redovisa vilka åtgärder man kommer att vidta.