Arizona Chemical inför rätta för oljeutsläpp

1:44 min

Arizona Chemical i Söderhamn har gjort sig skyldig till miljöbrott genom att avsiktligt eller av oaktsamhet släppt ut 800 000 liter råtallolja i Söderhamns skärgård. Det menar miljöåklagare Christer B Jarlås som på tisdag förmiddag lade fram sin sakframställan.

Arizona Chemical erkänner det faktiska utsläppet, men menar att det inte skett avsiktligt eller av oaktsamhet.

Två timmar tog det för miljöåklagare Christer B Jarlås att presentera sin sakframställan på tisdag förmiddag. Han började med att visa många bilder och kartor för att beskriva omfattningen av utsläppet som upptäcktes den 20 december 2011.

Då hade redan en av Arizona Chemicals cisterner läckt råtallolja i 14 timmar. Efter det tog det ytterligare 38 timmar innan läckaget stoppades och då hade 800 000 liter råtallolja runnit ut i skärgården enligt åklagaren.

På förmiddagen berättade åklagaren också att han anser att Arizona Chemical hade kunnat gjort mer för att förhindra utsläppets omfattning. Enligt Christer B Jarlås har invallningen runt cisternen inte varit tillräcklig. Dessutom har det saknats både ett fungerande nivålarm och övervakningssystem som i tid kunnat upptäcka och förhindra utsläppet.

Det finns inte heller med som krav i det tillstånd som Aricona Chemicals har för förvaring av råtallolja. Men enligt miljöåklagaren bygger det tillståndet på Arizona chemicals uppgifter om att råtalloljan är trögflytande och att den vid ett eventuellt läckage inte skulle spridas någon längre sträcka och att en eventuell saneringen inte bör bli så omfattande.

Det visade sig inte stämma vid det aktuella utsläppet och därför anser miljöåklagare Christer B Jarlås att företaget ska dömas för miljöbrott och få betala en företagsbot på minst 5,5 miljoner kronor.

På förmiddagen har Arizona Chemicals försvarare berättat att företaget medger de faktiska omständigheterna, att det läckt ut olja i den omfattning som åklagaren visat, men enligt företaget har läckaget inte skett av oaktsamhet.