Nagelvård ska locka kvinnor till politiken

Med erbjudande om nagelvård försökte socialdemokraterna i Kiruna på måndagskvällen locka kvinnor att bli politiker. Men Britt-Marie Lugnet-Häggberg, jämställdhetsdirektör på länsstyrelsen, anser att det här tilltaget kan få jämställdheten att gå bakåt.

- Risken är att det här befäster könsrollerna, när man tänker; ”ska vi locka kvinnor att bli politiskt aktiva så måste vi ha med skönhetsideal på programmet och visa upp skönhetsprodukter”.

- Att ha ett samhällsengagemang är ju så viktigt i sig - det finns massor av viktiga frågor man kan ta upp istället, säger Britt-Marie Lugnet-Häggberg.

Socialdemokraternas Arbetsgrupp ”Fler kvinnor i partiet” jobbar för att få fler kvinnor till ledande positioner inom politiken i Kiruna, eftersom man enligt Anita Persson som är sammankallande i arbetsgruppen anser att klimatet i politiken är alldeles för manligt. För att stärka gruppen och locka nya medlemmar bjöd man igår kväll in till en tjejkväll med en nagelteknolog. Och socialdemokraten Anita Persson håller inte med i länsstyrelsen kritik att detta kan befästa könsrollerna.

- Även om man vill bejaka sin kvinnlighet och smycka sina naglar kan man ha mycket att tillföra i politiken. Jag tror att vi kan kombinera både att diskutera angelägna frågor och smycka naglarna. Jag stod till exempel bredvid nagelteknologen och diskuterade kyrkovalet med en kvinna, säger Anita Persson.