Fler utskottsplatser för västmanländska riksdagledamöter

Nu är det klart vad de moderata riksdagsledamöterna Jessica Polfjärd och Åsa Coenraads, båda från Västerås, får för uppdrag i riksdagen. Även socialdemokraten Pia Nilsson från Sala har fått veta vad hon ska göra.

Jessica Polfjärd (M) blir ny skattepolitisk talesperson och gruppledare för Moderaterna i skatteutskottet.

Åsa Coenraads (M) kommer att arbeta i miljö- och jordbruksutskottet även den här mandatperioden.

Pia Nilsson (S) har utsetts till Socialdemokraternas gruppledare och ledamot i trafikutskottet. Utskottet ansvarar bland annat för järnvägs- och sjöfartsfrågor.