Tuffa år för de boende i skärgården efter oljeutsläppet

5:07 min

Det har varit en lång kamp för att få hjälp med saneringen efter utsläppet av råtalloljan för tre år sedan. Det vittnade fastighetsägare om under tisdag eftermiddag i Hudiksvalls tingsrätt då de berättade om hur Söderhamns skärgård drabbades efter läckaget.

– Det är ingenting som varit lätt, det har varit jättejobbigt. Det har varit en jätteprocess att få till stånd åtgärder som verkligen skulle förbättra för oss snabbt. Vi är naturligtvis glada för att oljan tas bort, men att det skulle ta tre år och att det fortfarande finns kvar det kunde ingen föreställa sig, berättar Anders Krantz som bor på Långudden.

Under rättegången vittnade fyra fastighetsägare, alla boende i Söderhamns skärgård, om hur de drabbades av utsläppet av råtallolja för snart tre år sedan. Samtliga berättade att deras stränder och bryggor blivit fullständigt nedkletade av oljan och att det tagit mycket lång tid att återställa deras tomter igen.

Dessutom vittnade de om att det fortfarande återstår arbete med att reparera skadorna efter utsläppet.

Och det här har satt sina spår hos de drabbade. Anders Krantz och hans fru hade precis flyttat till hus i skärgården för att bo där permanent när olyckan inträffade.

– Istället för att leva och bo så som vi hade en vision om i Söderhamns skärgård har det istället bara varit en strid där vi dag för dag har fått kämpa för att få tillbaka det som vi en gång hade, förklarar Anders Krantz.