Gift i Karlskronas vatten

Även i Karlskronas dricksvatten har man hittat gifterna PFAS. Enligt processingenjör Mats Strand är dock halterna så små att Livsmedelsverket anser att man inte behöver åtgärda det.

Idag presenterade Livsmedelsverket en lista över alla dricksvattenanläggningar i landet som är, eller skulle kunna vara, påverkade av PFAS. Anläggningarna tillsammans ger vatten till sammanlagt 3,6 miljoner personer

I Blekinge är det förutom Ronneby, som vi rapporterat om tidigare, sex anläggningar i Karlskrona som har gett utslag. Det innebär att de flesta som bor i kommunen är berörda.

Men enligt processingenjören Mats Strand är halterna så låga att kommunen varken kan eller enligt reglerna behöver göra något åt det.

Han menar att det är så låga halter att man inte ens kan avgöra vart giftet kommer ifrån. Och han poängterar att man inte behöver vara orolig över att dricka vattnet.

I Kallinge är det sannolikt brandskummet som använts på F17 som är källan till PFAS i vattnet där.

Karlskrona kommun har tidigare i år gjort en riskanalys med räddningstjänsten och den visar sig att det inte finns några övningsplatser i kommunen där man har använt branskum.