Älvdalens ekonomi mot balans

Efter att en längre tid ha dragits med ekonomiska problem och budgetunderskott så är nu Älvdalens kommun på väg att få ordning på ekonomin. Den största anledningen är att Socialnämnden tagit krafttag för att komma tillrätta med sina problem.
Det senaste budgetåret stod Socialnämnden för 3,5 miljoner kronor av Älvdalens kommuns totala budgetunderskott på 10 miljoner kronor. Men till sommaren räknar Socialnämnden med att ha sin budget i balans. För att nå målet med en budget i balans har nämnden främst minskat på personal. Det säger ordföranden Rolf Rämgård. Ingen har fått sparken men 18 tjänster har försvunnit på naturlig väg och färre vikarier har kallats in. Och det får naturligtvis konsekvenser för verksamheten. Och även om budgeten ser ut att vara i balans lagom till halvårsskiftet så är faran långt ifrån över. Rolf Rämgård beräknar att nämnden de närmsta två åren behöver en budgetförstärkning med 9 miljoner kronor för att fortsatt kunna hålla ekonomin i balans.