Hemköp försöker vända trend

Den senaste tiden har varit tuff för butikskedjan Hemköp. Kedjan har dragits med ekonomiska problem och konkurrenterna har fortlöpande tagit mer marknadsandelar. Men nu tar ledningen krafttag för att vända trenden. Ett omfattande åtgärdspaket har tagits fram.
Meningen är att Hemköps 106 butiker skall bli billigare, tillgängligare och modernare. Hemköp har den sensate tiden fått ett rykte som högprisbutik och det vill ledningen nu få bukt med. - Butikerna skall disponeras om och priserna skall sänkas, det säger Hemköps VD, Lennart Andersson. I åtgärdspaketet ingår också att Hemköp i framtiden mer skall drivas som en kedja och att till exempel administrationen skall centraliseras.