EU backar om krånglig jaktregel

Svenskt motstånd över partigränserna gör att EU parlamentets miljöutskott stryker krångliga jaktregler.
Svenska ledamöter från vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet gick samman på ett tidigt stadium, och i går antog utskottet ändringsförslagen. Undantag föreslås för all jakt på privat konsumtion och små leveranser till lokala försäljare. Dessutom slopar man kravet på att köttet ska in i kylrum inom 12 timmar. Jägarna föreslås få fortsätta med jägarutbildning i studieförbund samtidigt som det svenska systemet med veterinärbesiktning av kött troligtvis blir kvar.