Användningen av giftiga båtfärger ska minska

Havs- och Vattenmyndigheten bidrar med två miljoner kronor till ett projekt för att minska mängden giftig båtfärg i landets sjöar och vattendrag.

Projektet leds av Naturskyddsföreningen och det går ut på att de ska informera båtägare om andra mer miljövänliga alternativ.

De miljöfarliga ämnen som finns i båtfärg läcker ut i vattnet och påverkar både djur och växter, enligt Havs- och vattenmyndigheten, HaV.