Hammarslund behöver inte saneras

Det behövs ingen sanering av marken vid det nybyggda villaområdet på Hammarslund i Kristianstad.
Den slutsatsen drar Kristianstads kommun i sin utredning av områdets gifthalter. Det var i februari som en provtagning visade på för höga halter av tungmetaller, framförallt bly i marken. Ett larm som orsakade stor oro bland de som bor på området.

Men i den utredning som Kristianstads kommun nu avslutat konstateras att vissa halter ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning.

Men man menar samtidigt att hälsorisken är så låg att det inte behövs någon sanering på bebyggda tomter.
– Det känns tryggt att kunna berätta för fastighetsägarna att de bor på ett säkert område och att de inte behöver vara oroliga över föroreningar, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef i Kristianstads kommun.

Det var i samband med länsstyrelsens inventering av gamla plantskolor, däribland nejlikeodlingen i Hammarslund som lades ner på 1970-talet, som Kristianstads kommun tog jordprover på obebyggda tomter i området. I området hittades förhöjda halter främst bly och även PAH.