Samhallägt hotell säljs

Beslutet om att Hotell Linden i Östersund ska säljas kom med kort varsel för de Samhallanställda.
Det blir Hotell Älgens ägare, Maria och Stefan Nerpin, som tar över Hotell Linden den 1 maj i år. Hotell Linden har drivits av Samhall i nästan tio år och personalen har vetat ett bra tag att Samhall vill avveckla all hotellverksamhet. Men beslutet kom ändå plötsligt och med kort varsel för de anställda. Två av de omkring 20 samhallsanställda ska få fast jobb hos den nya ägaren. Dessutom ska Samhall bemanna en viss del av hotellverksamheten.