Ambulanssjukvårdarna har rätt

Ambulanssjukvårdarna i Kiruna tvingas ta beslut dom inte har befogenhet att fatta. Det stämmer säger verksamhetschefen men hänvisar till att det inte varit några missöden.
- Vi lever i en svår ekonomisk verklighet och kommer inte ifrån att det påverkar verksamheten. Det säger Rune Raattamaa, verksamhetschef vid Kiruna sjukhus sen han tagit del av kritiken från ambulanssjukvårdarna i Kiruna Som vi tidigare har berättat handlar kritiken om att ambulanssjukvårdarna numera måste ta ett allt större ansvar trots att de inte har fått den utbildning som krävs. Sen BB i Kiruna lades ner är det ambulanspersonalen som bedömer om gravida kvinnor och kvinnor med gynekologiska besvär klarar en transport till Gällivare. Tidigare gjordes den typen av bedömningar av läkare vid Kiruna sjukhus. Rune Raattamaa säger till Norrbottensnytt att förutsättningarna inte har ändrats så mycket att ambulanspersonalen behöver mer än de fyra timmars extra utbildning i förlossningsteknik som de redan har fått, men han säger sig ha förståelse för att personalen hamnar i situationer som kan upplevas som jobbiga och att deras kritik därför säkert är befogad. Inga missöden har inträffat under det år som har gått sen BB i Kiruna stängdes och det ser Rune Raattamaa som ett kvitto på att sjukhuset har gjort en korrekt bedömning. Men han säger också att de ekonomiska villkoren är som de är och att det inte går att komma ifrån att verksamheten påverkas.