Elöverkänsliga får inte hjälp

Miljöpartiet vill att Landstinget ska köpa in tjänster för patienter med elöverkänslighet. Landstingsstyrelsen har beslutat att inte göra detta, vilket miljöpartiet reserverade sig emot på landstingsstyrelsens sammanträde.
Tidigare har kristdemokraterna föreslagit att landstinget inrättar elsanerade undersökningsrum. Förslaget avslogs av landstingsstyrelsen.