Konsumentvägledare till Lessebo?

Lessebo kommun bör ha en konsumentvägledare. Det anser Centerpartiets fullmäktigegrupp.
I en motion till kommunfullmäktige vill de att möjligheterna till den här servicen ska utredas. I motionen skriver de också att när en invånare i kommunen försöker få hjälp hos någon annan kommuns konsumentvägledare blir de avvisade och därför är det viktigt att denna service finns i kommunen.