Sopor började sorteras tidigt

1:23 min

Att källsortera papper, glas och plast tillhör vardagen för de flesta av oss. Men redan för hundra år sedan inleddes de första försöken med källsortering i Stockholm.

Försöken med sopsortering började i slutet av 1800-talet, då staden Stockholm anlitade företaget Särimner som matade grisar med avfallet. Det visar en ny avhandling av ekonomhistorikern Ylva Sjöstrand vid Stockholms universitet.

1907 uppmanades stockholmarna att samla sitt skräp i två separata behållare. Dels organiskt avfall, eller gödselsopor som det hette, i en behållare, dels icke-organiskt, eller så kallade skräpsopor, i en annan behållare.

Ylva Sjöstrand har kartlagt stockholmsmyndigheternas försök att komma tillrätta med stadens sopor mellan åren 1900 och 1975. Hon ser en tydlig trend. I början av seklet hoppades man att soporna kunde återanvändas som grismat eller gödsel till exempel, medan man sedan 1930-talet allt mer kom att bränna alla sopor, och då utan en tanke på förbränningens miljöpåverkan.

Dagens återvinningstänkande kring sophanteringen väcktes på 1960-talet, men var alltså egentligen delvis en återgång till det tidiga 1900-talets misslyckade försök med sopätande grisar.

– Tanken var väl också att det här företaget skulle tjäna pengar på att sälja griskött helt enkelt, och att det var ett sätt att föda upp svin. Men enligt renhållningen i Stockholm skötte de egentligen inte renhållningen särskilt bra. De blev inte av med avfallet på det här sättet, säger Ylva Sjöstrand.