Nej till bostäder i Trosa

Källviks båtsällskap och flera privatpersoner i Källvik i Trosa är kritiska till en exploatering med drygt tio nya bostäder i området.
De har därför överklagat kommunens detaljplan för området. Båtsällskapet anser att planerna påverkar deras verksamhet negativt och de befarar att avverkning av träd ska drabba natur och fågelliv. De vill behålla den genuina skärgårdskänslan, skriver de i sitt överklagande till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet inom stora delar av Källviksområdet.