Tjejer missar högskolechans

Den som skolkar från idrottsundervisningen riskerar inte bara sin hälsa, också framtida utbildningsmöjligheter hotas.
Drygt var tionde flicka på gymnasiet skolkar från idrotten av olika anledningar. Och deltar man inte i undervisningen får man inget betyg, utan ett streck. Det i sin tur betyder att eleven inte får något slutbetyg från gymnasiet, eftersom kursen inte fullföljts. I stället får man ett så kallat betygsdokument, och det kan man inte söka till högskola eller universitet på. Robert Wahlberg, studie- och yrkesvägledare på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping säger till nyheterna att eleverna som skolkar är väl medvetna om vad som gäller. Han säger att det räcker med att vara närvarande på lektionerna, eftersom betygsgraden "icke godkänt" också är ett betyg, inte ett streck. Och drar det betyget sedan ner det totala medelbetyget när man söker en utbildning så räknas idrottsbetyget bort. På många skolor ordnas andra aktivitieter för elever som av en eller annan anledning inte vill vara med på idrottsundervisningen. Men han skulle ändå önska att idrottsbetyget fick en högre status, eftersom det är så viktigt för unga att röra på sig. - Jag har svårt att förstå elever som inte vill deltaga, undervisningen är anpassad för att fungera för alla, och du får inte bestämma allt när du går ut i arbetslivet heller, säger Robert Wahlberg.