Ny avfallsplan i Eskilstuna

Den framtida avfallshanteringen i kommunerna håller på att förändras på grund av nya regler och lagar och därför föreslås en ny avfallsplan i Eskilstuna.
Bland annat föreslås att deponeringen ska minska drastiskt, källsorteringen och avfallsinsamlingen ska öka. Dessutom vill kommunen minska belastningen på miljön från miljöfarligt avfall på soptippen i Lilla Nyby. Soptippen måste anpassas till nya miljökrav från och med år 2008.