Ica Hacksta hotas av vite

Ica Hacksta i Västerås måste betala sammanlagt 300 000 kronor i vite om de inte ändrar vissa arbetsförhållanden för anställda. Det har Arbetsmiljöverket beslutat.

I dag utförs manuella lyft där man vrider eller böjer bålen vilket sliter mycket på de anställda, enligt Arbetsmiljöverket.

För att minska risken för skador ska anställda som plockar kollin arbeta manuellt max fyra timmar i sträck, för att sedan byta arbetsuppgifter. Och nyanställda måste få ordentlig utbildning i hur man lyfter utan att slita för mycket på kroppen, menar Arbetsmiljöverket.

Företaget har fram till den 15 januari på sig att åtgärda bristerna.