Satsa på godsjärnvägen

Statsägda Green Cargo kräver att 20-25 miljarder kronor öronmärks fram till 2015 för bättre godstransporter på järnväg.
Staten bör via Banverket även svara för såväl anslutningen till ett flertal hamnar i landet, som spåren på själva terminalområdet anser Green Cargo. Som bland annat vill ha satsningar på hamnen i Oxelösund. Banverkets banhållningsplan för 2004-2015 ska vara klar nästa år. Regeringen har lovat att 100 miljarder ska satsas på nybyggnad under perioden. Green Cargo vill att en fjärdedel av pengarna läggs på att förbättra godsjärnvägen.