Västerås tar fram handlingsplan för romer

4:48 min

Nu finns ett förslag till lokal handlingsplan för hur romer ska inkluderas i Västerås. Arbete och utbildning är viktiga områden, och så ska barnen få den modersmålsundervisning de har rätt till.

– Utbildning är viktigt, och att romer ska ha sina rättigheter. De ska inkluderas i samhället, säger Rosa Huczko som är polsk rom och har jobbat som brobyggare i projektet Romani Droma i Västerås, som föregått handlingsplanen. 

Rosa Huczko har bott i Västerås i över 20 år. Hon är litet mörk men skulle kunna tas för kanske spanjorska, turkiska, fransyska eller bara polsk, säger hon själv. När hon sökt jobb har det hänt att hon tigit om sin romska bakgrund. 

– Nej, jag har inte berättat att jag var rom. Det var plötsligt några som agerade på ett konstigt sätt och man fick inte chansen till arbete, säger Rosa Huczko. 

Just rätten till arbete är ett av sammanlagt åtta delområden i handlingsplanen för romers rätt i Västerås. De andra är:

* Rätt till delaktighet och inflytande

* Rätt till utbildning

* Rätt till bostad

* Rätt till hälsa och social välfärd

* Rätt till språk

* Rätt till kultur

* Rätten att inte bli diskriminerad

Anders Teljebäck är socialdemokratiskt kommunalråd i Västerås och sitter med i det romska råd som sedan några år finns i Västerås. Alla områden är viktiga, säger han men lyfter framförallt upp  arbetsmarknad och utbildning. 

– Både att kunna se till att romer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kommer in där, men det är också ett fokus på barnen och på  skolan och utbildning för barnen. Det är väl det som jag vill lyfta litet extra, säger Anders Teljebäck (S). 

Handlingsplanen för romers rätt i Västerås har föregåtts av projektet Romani Droma - den romska vägen - som bland andra Rosa Huczko jobbade med. Nu är projektet slut men arbetet ska fortsätta i kommunens ordinarie verksamheter.

Och även om handlingsplanen är lokal så bottnar den i en nationell strategi. Romerna är en av våra fem nationella minoriteter och med det följer ett grundskydd som bland annat ger rätt till det egna språket; romani chib. I Västerås kommer det att bli dubblerad undervisningstid. En form av kompensation, eftersom Västerås inte kunnat erbjuda den här undervisningen tidigare, säger Anders Teljebäck.

När är målet nått då? När kommer romerna att vara inkluderade i Västerås. Ja,  det handlar som sagt om en strategi på sikt, men Rosa Huczko som varit med i det inledande projektet är förhoppningsfull.

– Det syns tecken på förbättring för romer, eftersom kommunen vill satsa. Det glädjer mig jättemycket.

Du är hoppfull?

– Ja, jag är hoppfull. Jag hoppas på bättre tider för alla romer, säger Rosa Huczko.

Handlingsplanen är ute på remiss nu, sen ska den behandlas av kommunstyrelsen i Västerås.