Brandmäns saknas

Deltidsbrandkåren i Mariefred har stora problem med att rekrytera personal. I sommar saknas fem av 16 tjänster.
Om inte räddningstjänsten kan rekrytera personal finns en risk att kommunen får göra avsteg från räddningstjänstplanen. Det framgår av en skrivelse från räddningschefen till miljö- och räddningsnämnden. Ett förslag som diskuteras är en annan fördelning av deltidsbrandmän i Åker och Mariefred, men som också skulle innebära att insatstiden skulle öka från 10 till 13 minuter. Men det är ingen bra lösning, menar räddningschefen, eftersom den typ av bebyggelse som finns i Mariefred bör ha en insatstid på tio minuter.