Nu ska Rönnby fräschas upp

0:36 min

Kommunstyrelsen i Västerås är positiv till en motion från Kristdemokraterna om att göra en stadsdelsanalys av Rönnby. Bland annat vill man fräscha upp centrum och Rönnbyskolan.

Rönnbyskolan är trångbodd, menar Maria Lindelöf (KD):

– Jag vet att grundskolenämnden har identifierat det här och man tittar på möjligheter att bygga ut skolan.

I samband med det finns en möjlighet att se över hela bostadsområdet Rönnby, menar hon.

– Det är ett område från 1970 och i stort sett ser det ut som det gjorde 1970.

– Jag tror att vi behöver se över de stadsdelar vi har och se om vi kan göra förbättringar, säger Maria Lindelöf till P4 Västmanland.

Slutgiltigt beslut om en översyn av Rönnby ska fattas av Västerås kommunfullmäktige.