Landshövdingen: Nya E18 viktig för regionen

1:23 min

I dag invigs nya E18 mellan Västerås och Sagån, en ombyggnation som pågått i ett och ett halv år. Enligt landshövding Ingemar Skogö ökar sträckningen tillgängligheten i regionen.

Det har varit en tid med mötande trafik, köer, begränsad framkomlighet och irriterade bilister, men nu är arbetet klar. På plats i dag fanns bland andra socialdemokraten Ulla Persson och landshövding Ingemar Skogö.

– Det här betyder att man tar ytterligare ett steg för att knyta ihop regionen, öka tillgängligheten, gör det lättare för människor att transportera sig och för de som gör godstrafik att åka. Det är ett viktigt steg i bygget av en sammanhållen Mälarregion, säger landshövding Ingemar Skogö.

Och Socialdemokraten Ulla Persson i Västerås håller med om att vägen har stor betydelse. Västerås stad lånade ut pengar för att påskynda det här bygget, varför gjorde ni det?

– Därför att det är så viktigt för regionen och vi gjorde faktiskt det på andra sidan väster om också, och de pengarna kom tillbaka påpassligt tills det var dags att låna ut till öster om Västerås. Det är pengarna som fortsätter att jobba och det är jätteviktigt för Västerås men också för länet och regionen, säger Ulla Persson.

Varför inte lägga pengarna på järnväg i stället?

– Det behövs både och. Nu är utmaningarna som allra störst på järnvägssidan, vi behöver få till stånd Mälarbanan så att den får full kapacitet, men den allra mesta av trafiken går på vägar och kommer att göra det framöver också. Det ena behövs och det andra behövs och man kan inte sätta dem mot varandra, säger Ingemar Skogö.