Ordning i Ånge kräver samarbete

Den senaste tidens stölder i Ångeaffärer diskuterades igår vid ett möte mellan polisen, kommunen, Ånges köpmän och Migrationsverket.
Flera affärer runt torget, men också ICA och Shell, har fått besök av asylsökanden från förläggningen som uppträtt hotfullt och snattat varor.
Rolf Grafström, enhetschef vid Migrationsverket i Sundsvall säger att det behövs ett ökat samarbete med polisen.
Många flyktingar och asylsökande känner sig oroliga och tar helt tar avstånd från det som hänt. Det är bara ett fåtal persoenr från flyktingförläggningen som uppträtt hotfullt.
Fortsättningsvis kommer polisen prioritera ärenden där asylsökanden är inblandade och polisen ska också vara mer synlig men de får inte några utökade resurser.