Stärkt teori: Zebrans ränder bromsar insekt

1:39 min

Frågan om varför zebror är randiga har diskuterats länge i forskarvärlden. En forskare som har fått stor uppmärksamhet för sin teori, nämligen att de svartvita ränderna minskar risken för bromsangrepp, är den svenska zoo-ekologen Susanne Åkesson.

Redan Darwin engagerade sig i den här frågan och avfärdade sin samtida forskarkollega Alfred Russell Wallace, som menade att zebrans ränder fungerar som kamouflage i högt gräs.

Darwin konstaterade att gräset är kort där zebran håller till. Andra förslag har varit att ränderna på en springande zebra kan störa synintrycken hos jagande rovdjur, eller att mönstret har en social funktion zebror emellan, eller att ränderna kan hjälpa till med värmereglering.

Nu har en amerikansk forskargrupp gått igenom samtliga teorier kring vad zebran kan ha för nytta av sina ränder. De kommer fram till att insektsteorin är den mest rimliga, även om de skriver att frågan inte kan sägas vara slutgiltigt avgjord. Och det tycks vara Susanne Åkessons broms-avskräckningsfunktion som går segrande ur striden.

– En amerikansk forskare, Tim Caro, har vigt sju år av sitt liv till att gå igenom alla de här hypoteserna och den som blir kvar är just den teori som vi föreslog. Och det var spännande att se att det var ett olöst problem sedan 1800-talet, säger Susanne Åkesson, professor i zoo-ekologi i Lund.

Hon ägnar sig egentligen mest åt fåglars flyttmönster, och zebraforskningen halkade hon in på när hon stötte på en ungersk fysiker som intresserade sig för polariserat ljus. Tilllsammans kom de fram till att bromsar föredrar mörka ytor framför ljusa, och att de framför allt inte gillar ränder. Även andra bitande insekter som tse-tse-flugor verkar avskräckas av ränderna.

Och insektskyddet är viktigt för zebrorna menar Åkesson, eftersom betten kan ge större skada än lite sveda.

– Effekten av bromsbetten och risken med dem är väldigt stor, kanske betydligt större än risken att bli tagen av ett lejon, för det här är vektorer för dödliga sjukdomar.

Referenser: Caro, T. et al: The function of zebra stripes. Nature Communications, 1 Apr 2014, DOI: 10.1038/ncomms4535

Egri, A. et al: Polarotactic tabanids find striped patterns with brightness and/or polarization modulation least attractive: an advantage of zebra stripes. Journal of Experimental Biology  2012, DOI: 10.1242/jeb.065540 

Ett längre program med Susanne Åkesson där hon också visar upp sitt nya superteleskop som kan spana in insekter på flera kilometers avstånd, hör ni i Vetandets Värld i P1, klockan 12.10