Kompromiss om Västerås flygplats

1:37 min

Framtiden för Västerås flygplats var en svår fråga att komma överens om för de fyra partier, S+MP+C+KD, som nu ska styra Västerås. Nu har man enats om en kompromiss.

Målet är att flygplatsen ska bära sig ekonomiskt och att Västerås stad inte ska behöva stödja flygplatsen med i storleksordningen drygt 20 miljoner kronor varje år, såsom det har varit i många år nu.

– Vi ska skapa förutsättningar för flygplatsen att agera långsiktigt, säger Anders Teljebäck (S).

Men det här har man väl försökt i många, många år, att få affärsmässighet i flygplatsen?

– Ja, fast det här är första gången som vi lyfter upp det här och gör det på ett transparent sätt och där vi också visar vägen framåt, och där det också finns många olika partier med, säger Anders Teljebäck.

Västerås flygplats kostar kommunen i storleksordningen drygt 20 miljoner varje år och det var ingen lätt fråga för de fyra partier som nu ska styra Västerås tillsammans.

Partierna har i grunden olika åsikter: Socialdemokraterna vill ha en folkomröstning, Centern och Kristdemokraterna vill satsa på flygplatsen och Miljöpartiet vill lägga ner den.

Men nu har man alltså enats om en kompromiss där utgångspunkten är att kostnaderna för kommunen ska minska.

Det här hoppas man kunna åstadkomma genom regionalt samarbete, få in fler delägare, landstinget och andra kommuner, näringsliv, eventuellt ska hamnen ingå i samma bolag som flygplatsen, man vill också försöka samarbeta med andra logistikcentrum i regionen.

Men i många år har man misslyckats med att få ekonomi i flygplatsen och tills vidare kommer kommunen att fortsätta att skjuta till pengar.

Frågan är då om inte Miljöpartiets Magnus Edström ser den här kompromissen som ett misslyckande?

– Jag skulle inte säga misslyckande, utan jag är väldigt nöjd med att vi ändå har pratat om frågan. För ingen har pratat om flygplatsfrågan nu på typ åtta år, utan det är en sådan där fråga man har sopat under mattan.

– För oss var det viktigt att verkligen gå till botten med frågan och hitta ett sätt att ha en majoritet för en viss inriktning.

– Sedan kan det ju alltid finnas risk för en svekdebatt här, men det är ju så i ett samarbete också att man måste ge och ta och man måste vara beredd att göra vissa eftergifter, säger Magnus Edström till P4 Västmanland.