Få papperslösa barn i Västmanland går i skolan

1:53 min

För ett år sedan infördes rätten för papperslösa barn att gå i skolan. Trots det går inga av de här barnen i skolan i 8 av 10 kommuner i Västmanland. En oroande situation, anser Västerås Stadsmission.

Olika kommuner borde hitta ett fungerande sätt att hantera situationen, menar Ronald Henriksson, biträdande direktor på Västerås Stadsmission.

– När människor vistas i en kommun är man skyldig att måna om att de får någon form av omsorg, säger Ronald Henriksson.

Det är en grundläggande rättighet i barnkonventionen att alla barn har rätt till en utbildning. Och efter en lagändring i juli förra året har barn som lever som papperslösa och gömda här i landet rätt att gå i skolan.

Enligt Skolverket ska det finnas uppemot 4 000 barn i den gruppen. Frågan är om lagen fått någon effekt. Här i Västmanland är det bara i Köping och Sala man han papperslösa barn i skolorna. I till exempel Västerås går inte ett enda i skolan trots att till exempel Asylhälsan bekräftar att man tar emot omkring 25 papperslösa barn i staden.

Samtidigt har Västerås kommun betalat tillbaka statsbidrag som de fått på grund av lagändringen för just detta. Vasiliki Tsouplaki (V) avgående ordförande i barn och ungdomsnämnden i Västerås, medger att kommunen inte gjort något för att papperslösa barn i kommunen ska gå i skolan.

– Det är en brist att vi inte har kunskap om papperslösa barn, säger hon.

Vad skulle hända om Västerås kommun hade en uppsökande verksamhet för att kunna nå dessa barn?

– Just när det gäller gömda familjer så är det jättesvårt. Oftast vill man kanske inte bli hittad och det är svårt att veta vilka de här familjerna är, och var de finns. Här behövs det nog ett bättre samarbete med alla inblandade parter, säger Vasiliki Tsouplaki (V) avgående ordförande i barn och ungdomsnämnden i Västerås.