Privatperson stoppad av militär - personalens agerande försvaras

6:41 min

En militär övning förra helgen har fått stor medial uppmärksamhet efter en incident där en privatperson var inblandad. Men från militär sida ser man inte att några fel begåtts.

I naturen på övningsfältet utanför Skövde upptäcktes en privatperson med både radioutrustning och kamera. Ett gruppbefäl klev fram till privatpersonen och bad honom legitimera sig, och befälet frågade också varför han befann sig där.

Privatpersonen berättade att han deltog i en tävling för radioamatörer, men den militära personalen var inte säkra på sanningshalten i mannens svar. Därför ombeds mannen stanna kvar i väntan på att ett högre militärt befäl skulle ansluta, och mannen övervakades under tiden av soldater.

- Om den militära personalen inte hade frågat vem mannen var hade de inte följt våra säkerhetsrutiner, berättar Patrik Lindelöf, ställföreträdande stabschef vid Skaraborgs regemente.

Du hör mer om hur militär ska förhålla sig vid situationer som denna i inslaget här ovan.