Trelleborg

Trelleborgshem vill sälja ut lägenheter

1:14 min

Det allmännyttiga bostadsföretaget Trelleborgshem vill sälja ett kvarter på Sockenvägen med bostäder, förskola och äldreboende för att få in pengar.

 – Vi behöver sälja för att nå upp till de mål kommunfullmäktige satt upp för oss. Vi ska uppnå 20 procents likviditet samtidigt som vi ska öka bostadsbeståndet, säger Olle Zinn, moderat ordförande i Trelleborgshem.

Säljer man inte, har man heller inte råd att bygga nytt. 

– Nej, inte om vi inte får ägartillskott och det tror jag inte är aktuellt, säger Olle Zinn.

Pengarna man får loss ska man alltså använda till att bygga nya bostäder där man har målet att ha rimlig hyra.           

– Meningen är att vi ska bygga billiga bostäder, säger Olle Zinn.

Beslutet om Trelleborgshem får sälja kvarteret Åldermannen 2 i östra Trelleborg kommer att fattas av kommunfullmäktige.

– Får vi ett nej där, då måste vi slå av på takten och det blir färre bostäder, säger Olle Zinn.