Svenska forskare stördes av rysk militär

Två gånger har ryska örlogsfartyg stört ett finländskt forskningsfartyg med svenska forskare ombord, öster om Gotland.

Sverige hade stridsflygplan i området vid ett av tillfällena.

Händelserna inträffade den 2 augusti och 2 september när SMHI:s personal var ute med forskningsfartyget Aranda på internationellt vatten.

Vid det första tillfället uppmanades Aranda att byta kurs två gånger av det ryska fartyget. Den första uppmaningen följdes, men inte den andra. Då observerade Aranda en ubåt i ytläge, uppger YLE.

Vid incidenten i september flög först en rysk helikopter nära fartyget och därefter styrde ett ryskt örlogsfartyg mot Aranda och passerade nära.

Lea Kauppi, generaldirektör för Finland miljöcentral Syke, säger att vid händelsen i september dök två Jas Gripen-plan upp.

Uppgifterna bekräftas av Anders Grenstad, konteramiral och ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning.

– Det stämmer, vid händelsen den 2 september hade vi eget flyg i luften. Anledningen till det är den verksamhet som Ryssland bedrev i just det här området med bland annat helikopter och då ville vi observera det, säger han till TT.

Enligt Grenstad har säkerhetsläget i närområdet försämrats, vilket exemplifieras av händelserna med det finländska fartyget.

– Vi har en starkare närvaro nu i Östersjön än vad vi brukar ha. Det är i vårt intresse att hävda svenska intressen och veta vad som pågår.

Michael af Sandeberg, chefsjurist vid SMHI, säger att personalen uppfattade det ryska agerandet som hotfullt.

– Det är klart att det kan upplevas som hotfullt när man är ute och arbetar och det kommer ryska örlogsfartyg och lägger sig bredvid, säger han.

Vad som ligger bakom incidenterna är oklart.

Det finländska utrikesministeriet anser att uppgifterna är oroande, och uppger för FNB att "om det här kräver åtgärder då det gäller Ryssland så vidtar vi sådana".