Callcenterbranschen ska granskas

Arbetsmiljön i den snabbt växande callcenterbranschen ska nu granskas närmare av Arbetsmiljöinspektionen. Ett 70-tal företag i landet ska besökas under hösten varav tio av dem i Norrbotten.
Skälet till granskningen är, enligt projektledaren Christina Jonsson vid Arbetsmiljöverket i Stockholm, att ohälsan ökar i den typ av arbete som finns i callcenterbranschen - starkt styrt och bundet arbete vid bildskärm och telefon. Idag arbetar omkring 1 200 personer i callcenterföretag i Norrbotten och även här har Arbetsmiljöinspektionen sett att anmälningarna om arbetsskador ökar. Christina Jonsson framhåller dock att callcenterföretagen inte är sämre än andra företag när det gäller arbetsmiljön. -Däremot finns det kända riskfaktorer som vi vill få branschen att förebygga, säger hon.