Dörren öppen för Hallstahammar

Hallstahammars kommuns räddningstjänst bör ansluta till grannkommunerna Surahammar och Västerås, och gå med i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund vid årsskiftet. Den slutsatsen dras i en utredning som nu presenteras av förbundet. Men chefen på räddningstjänsten i Hallstahammar, Karl Arne Waern vill avvakta innan han tar ställning till detta förslag.
Bland annat kommer fordonsparken i Hallstahammar att minskas, utryckningstiderna riskerar att bli kortare, och besparingen på en miljon måste synas närmare, säger han till P4 Västmanland. Förslaget ska nu ut på remiss, och senare under våren väntas ett beslut om Hallstahammar går med i räddningsförbundet eller inte.