Mögeldrabbat skolhus i Flogsta

En elevgrupp på Flogstaskolan i Uppsala måste nu evakueras pga att skolhuset är mögelsjukt.
I det sk Kullenhuset går i dag 82 barn. Det är ett hus som länge haft problem med dålig luft, och trots olika åtgärder har problemen kvarstått. Enligt skolledningen är det bara två personer bland dom anställda som haft riktigt påtagliga besvär och det i den del av huset där en evakuering av en grupp på sju elever kommer att ske om en vecka. Men när Upplandsnytt frågar i andra hälften av huset, där två förstaklasser håller till, framkommer en annan bild. - Jag har fått eksem och huvudvärk och flera kollegor har känt av liknande symptom, säger Agneta Paulsson som är fritidspedagog och elevassistent. Förra onsdan kom resultatet av mögelproverna från den mest utsatta delen av huset och visade att den var mögelangripen. Men så här långt är tanken att alla , utom dom lärare och elever i den grupp som evakueras om en vecka, ska arbeta kvar i lokalerna till sommaren, då golven ska byggas om.